Комунікативна компетенція дошкільників.

     В сучасних умовах розвитку української держави важливим є формування комунікативної компетенції дошкільників.

     У результаті застосування інтерактивних методик створюються сприятливі можливості й для духовного розвитку особистості дошкільника. Адже в процесі взаємодії, спільної діяльності в дітей формуються такі загальнолюдські цінності як чесність, справедливість, толерантність, доброта, свобода слова і т.д. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв'язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. Воно ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодфї, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

На фото: вихователь Смогулова Тетяна Олександрівна  на заняттях з навчання грамоти формує у дітей навички комунікативної компетенції, використовуючи інтерактивні ігри та посібник "Вчимося читати" Шелестової Л.В.