Про ЗДО

Заклад дошкільної освіти у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Конвенцією ООН про права дитини, власним статутом, та чинним законодавством.

Конституція України

Закон України “Про дошкільну освіту”

Закон України “Про освіту”

Положення про дошкільний навчальний заклад

Інструкція «Про ділову документацію в дошкільних закладах»

Інструкція з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах

Порядок встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах

Статут ДНЗ "Ялиночка" 

Річний план на 2022-2023 навчальний рік

Мова освітнього процесу  – українська.

Пріорітетні завдання ЗДО:

     ~  реалізація державної політики в галузі освіти, щодо охорони життя і здоров’я дітей та формування основи початкової правової освіти;

     ~  забезпечення доступності та якості дошкільної освіти відповідно до чинного законодавства про дошкільну освіту, вимог Базового компонента дошкільної освіти та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку;

     ~  створення комфортних умов для природного розвитку дітей;

     ~  розвиток творчих здібностей та інтересів дітей;

     ~  спрямування педагогічної діяльності на формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку.

Завдання педагогічного колективу на 2022-2023 навчальний рік:

1. Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Виховання справжнього патріотизму; формування у дітей позитивного образу своєї країни.

 

2.Продовжити роботу з використання ефективних технологій формування та розвитку математичної компетентності дітей дошкільного віку з урахуванням кращих вітчизняних та міжнародних практик. 

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2019 -2020 н.р.

Річний звіт про діяльність закладу освіти за 2020-2021 н.р.

Звіт директора за 2021-2022 н.р.