Батьківська сторінка

 

План роботи

батьківського комітету

ДНЗ «Ялиночка» на 2016-2017 н.р.

 

Зміст роботи

Відповідальні

Термін

Примітка

Організаційні питання

1

Скласти план роботи БК 

Члени БК

09

 

2.

Розподіл обов’язків між членами батьківського комітету

Батьківський комітет

09

 

3.

Ознайомлення з положенням про батьківський комітет закладу, з нормативно правовими документами

Члени БК

09

 

Робота комісії по контролю за організацією харчування дітей

1.

Ознайомлення з інструкцією по організації харчування в ДНЗ

Комісія  по харч.

10

 

2.

Виконання норм харчування у ДНЗ; якість харчування дітей ; виховання культурно-гігієнічних навичок

Комісія  по харч.

10

 

3.

Організація харчування дітей пільгових категорій

Комісія  по харч.

10

 

4.

Правильність встановлення плати за харчування дітей різних категорій

Комісія  по харч.

10

 

5.

Робота щодо покращення матеріально-технічного забезпечення харчоблоку ДНЗ

Комісія  по харч.

Постійно

 

6.

Зберігання продуктів

Комісія  по харч.

10

 

7.

Перспективне меню

Комісія  по харч.

10

 

8.

Закупівля. Ціни

Комісія  по харч.

10

 

9.

Процес приготування їжі

Комісія  по харч.

10

 

Робота комісії по наданню допомоги в організації навчально-виховного процесу

1.

Надавати допомогу:

- в оснащенні педпроцесу;

- в виготовлені посібників, атрибутів до ігор;

- у поповненні дидактичного, ілюстративного матеріалу до занять;

- в організації загартовуючих  та оздоровчих заходів;

- в проведенні батьківських зборів.

Батьківський комітет

Протягом року

 

2.

Допомагати в організації дитячих свят, екскурсій, відвідуванні дітьми театрів, виступів лялькового театр та інших видовищ

Батьківський комітет

Протягом року

 

3.

Допомагати в організації та проведенні:

- заходів педагогічної пропаганди серед батьків і населення;

- загальних і групових батьківських зборів;

- батьківських конференцій та обміном досвіду сімейного та

громадського виховання;

- доповідей і лекцій для батьків;

- виступів у пресі і по телебаченню;

- створенні бібліотечок, папок-пересувок для батьків;

- випуску стінгазет;

- відкритих днів для батьків;                                          

Батьківський комітет

Протягом року

 

4.

Відвідування занять

Батьківський комітет

12,04

 

Робота комісії з соціальних питань

 

1.

Прийняти участь в соціологічному обстеженні сімей

Комісія з соц. питань

Протягом року

 

2.

Разом з педагогами ДНЗ проводити патронат сімей з особливими потребами

Комісія з соц. питань

Протягом року

 

3.

Допомагати в налагодженні зв’язку дитячого садка з сім’ями вихованців  

Комісія з соц. питань

Протягом року

 

4.

Організація днів добрих справ в групі, суботників по благоустрою території закладу

Комісія з соц. питань

Протягом року

 

5.

Заслуховувати повідомлення окремих батьків просімейне виховання, популяризувати кращий досвід різними засобами   

Комісія з соц. питань

Протягом року

 

6.

У випадках невиконання батьками своїх обов’язків з виховання дітей вживати заходи щодо створення

нормальних умов життя дітей у сім’ї. В окремих випадках повідомляти за місцем роботи батькі та інші відповідні організації громадського впливу.    

Комісія з соц. питань

Протягом року

 

Робота комісії з покращення матеріально-технічного забезпечення ДНЗ

1.

Надавати допомогу по благоустрою території та приміщень ДНЗ

Комісія з покр. мат-техн.

Протягом року

 

2.

Організовувати батьків закладу по допомозі по покращенню матеріально бази закладу, в проведенні ремонтних робіт, участь у суботниках іт.д

Комісія з покр. мат-техн.

Протягом року

 

3.

Підготовка приміщень ДНЗ до нового навчального року

Комісія з покр. мат-техн.

09

 

4.

Залучення додаткових джерел фінансування ДНЗ

Комісія з покр. мат-техн.

Протягом року

 

5.

Поповнення ігрового середовища для ігор з повітрям, водою, піском. Завезення піску в пісочниці

Комісія з покр. мат-техн.

Протягом року

 

Робота  БК  по  збереженню та охороні життя дітей в ДНЗ

1.

Огляд розвивального-ігрового середовища закладу

Батьківський комітет

09

 

2.

Обстеження території ДНЗ, фізкультурного та ігрового обладнання

Батьківський комітет

10

 

3.

Участь у фізкультурно-оздоровчій роботі закладу

Батьківський комітет

Протягом року

 

4.

Чергування БК в дні новорічних свят

Батьківський комітет

12

 

5.

Допомога в організації  оздоровлення дошкільників

Батьківський комітет

Протягом року

 

 

 

Положення про батьківський комітет

Протокол  зборів батьківського комітету №1

Склад батьківського комітету