Взаємодіємо з дитиною із дистантної сім’ї

Взаємодіємо з дитиною із дистантної сім'ї

  Рекомендації для педагогів

  •  Емоційно підтримуйте дитину. У дистантних сім’ях емоційне спілкування може перериватися через відсутність батька чи матері, тому дитина з такої сім'ї потребує психологічного захисту тепла тощо. Потрібно підбадьорювати її (бодай добрим словом, поглядом), аби в неї сформувалося відчуття повної сім’ї та гармонії взаємин між її членами.
  • Підтримуйте в дитини відчуття безпеки. У дистантній сім'ї дитина емоційно близька до тієї людині, яка її виховує та проводить із нею більшість часу: це може бути бабуся (через відсутність батьків) або мама (якщо батько на заро­бітках), батько (якщо мати на заробітках, у відрядженні) тощо. Бажано, щоб дитина відкрилася вам, не приховуючи своїх почуттів та емоцій.
  • Приділяйте дитині з дистантної сім’ї особливу увагу. Здебільшого таких ді­тей виховує лише мама, відповідно, у них немає прикладу батьківського вихо­вання. Тож мама вимушена брати на себе чоловічі ролі. Ураховуйте це під час спілкування з дитиною.
  • Сприяйте творчому розвитку дитини. Створіть необхідні умови для розкрит­тя її здібностей.
  • Будьте пильними під час спілкування з дитиною. Не варто постійно нагадува­ти їй про батька (матір), який(-а) у конкретний момент відсутній(-я) у родині, адже дитина і так сумує.
  • Уважно ставтеся до почуттів дитини. Трапляється, що діти з традиційних сі­мей не розуміють, чому в дітей із дистантних родин неповна сім’я, а батьки ні­бито розлучені, тож можуть насміхатися з них, дражнити їх. Намагайтеся вбе­регти дитину від цього.