Спів

Спів займає провідне місце в системі музично-естетичного виховання дітей дошкільного віку. Гарна дитяча пісня розважає і заспокоює дитину, розвиває її і виховує. В. Сухомлинський стверджував, що спів як би відкриває людині очі на красу рідної землі. Пісня супроводжує життя людини з самого раннього дитинства. Вона впливає на її почуття, займає дозвілля, в яскравій, образній, цікавій формі поглиблює наявні уявлення про навколишню дійсність. У порівнянні з інструментальною музикою - спів володіє більшою масою емоційного впливу на дітей, так як в ньому поєднуються слово і музика. Спів - наймасовіший і доступний вид народного виконавства. Немає такого куточка на землі, де люди не співали б пісні про працю, природу, про навколишнє життя, про свої почуття. Пісня зближує людей, служить засобом пізнання, незалежно від волі людини змушує її любити чи ненавидіти. Педагоги-музиканти накопичили великий досвід роботи з формування особистості дитини в процесі навчання співу. Вагомий внесок в нього внесли такі педагоги, як В.Н. Шацька, Н.А. Метлов, Л.І. Михайлова, Е.А. Алмазов, А.Д. Воїнова, Б.Л. Яворський, Н.А. Ветлугіна, Р.Т. Зінич, А.І. Катінене, Н.Д. Орлова, Т.В. Вовчанська, С.І. Бекіна. У їхніх роботах дано теоретичне обґрунтування системи засвоєння співочих навичок, запропонована методика практичної роботи з дітьми різного віку, показано вплив співочої виконавської діяльності на всебічний розвиток особистості дитини. Спів виховує естетичне сприйняття і естетичні почуття, художньо-музичний смак оцінне ставлення до пісні. У дітей з'являються улюблені пісні, і вони співають їх у повсякденному житті. Спів сприяє також розумовому розвитку дитини, бо розкриває перед нею цілий світ уявлень і почуттів. Воно розширює дитячий світогляд, збільшує обсяг знань про навколишнє життя, події, явища природи. Спів слід також розглядати як засіб зміцнення організму дошкільнят. Він формує правильне дихання, зміцнює легені і голосовий апарат. На думку лікарів, спів є кращою формою дихальної гімнастики. Тому дуже важливо співати в чистому, провітреному приміщенні, а влітку - на відкритому повітрі. Співоча діяльність сприяє формуванню правильної постави. Заняття співом допомагають організувати, об'єднати дитячий колектив, сприяють розвитку почуття товариства. У процесі співу виховуються такі важливі риси особистості, як воля, організованість, витримка. У дошкільному репертуарі є пісні про Батьківщину, працю, про різні професії, які виховують повагу до них, що формують моральність. У процесі навчання співу активно розвиваються музичні здібності дитини: музично-слухові уявлення, ладове та музично-ритмічне почуття.