Фізичне здоров'я дошкільнят.

Одним із пріоритетних напрямів освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах

залишається фізичне виховання дітей. Воно спрямовується на охорону та зміцнення здоров'я,

підвищення опірності й захисних сил дитячого організму, поліпшення його працездатності; на

своєчасне формування у малюків життєво важливих рухових умінь та навичок, розвиток фізичних

якостей і забезпечення належного рівня фізичної підготовленості та фізичної культури взагалі; на

виховання стійкого інтересу до рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до

здорового способу життя.

На фото: інструктор з фізкультури Клименко Ірина Віталіївна та діти групи "Веселка"